Home / Thi Công Hạ Tầng / Thi công hạ tầng kỹ thuật khu đô thị

Thi công hạ tầng kỹ thuật khu đô thị

Công ty cổ phần Đầu tư Thanh Bình thi công hạ tầng kỹ thuật khu đô thi và khu công nghiệp với các hạng mục : Hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, thu gom và xử lý chất thải rắn.. góp phần tạo nên bộ mặt đô thị đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng đô thị, cải thiện đời sống của người dân đô thị, góp phần xoá đói giảm nghèo và tạo lập một nền tảng phát triển bền vững đô thị.

Not Found

Apologies, but the page you requested could not be found. Perhaps searching will help.