Home / Phế Liệu

Phế Liệu

Thu Mua Phế Liệu Thanh Bình Là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực phế liệu công nghiệp phục vụ nhu cầu tái chế nội địa và xuất khẩu Chuyên thu mua phế liệu sắt, thép, gang phế liệu giá cao tại các công ty sản xuất, các đơn vị thi công, lắp đặt, các hộ gia đình sản xuất kinh doanh.